Առաջադրանքի/խնդրի պայմանը

2Մ.
serovodorod.jpg
 
Ծծումբ կարելի է ստանալ ծծմբաջրածնի ոչ լրիվ օքսիդացումից (թթվածնի անբավարար պայմաններում): Կազմի՛ր ընթացող ռեակցիայի հավասարումը:
 
Հաշվի՛ր.
 
1. Ռեակցիայի հետևանքով 5 մոլ վերականգնողի տրամադրած էլեկտրոնների քանակը (մոլ):
 
2. Օքսիդացման արգասիքի զանգվածը, եթե օքսիդացել է 558 լ ծավալով ծծմբաջրածին.
  
(Միջանկլալ հաշվարկների արդյունքները կլորացրու մինջև հարյուրերորդական թիվի արժեքը):
  
Պատասխան 1՝
 
Պատասխան 2՝