Առաջադրանքի/խնդրի պայմանը

3Մ.
images (22).jpg
 
Ստորև գրված ո՞ր նյութերի միջև տեղի ունեցող փոխազդեցությունն է արտահայտվում S2+2H+=H2S կրճատ իոնային հավասարմամբ:
 
1. Ընտրի՛ր ճիշտ պատասխանը
 
 
 
2. Հաշվի՛ր քո ընտրած տարբերակում ընդգրկված սուլֆիդում ծծմբի զանգվածային բաժինը:
  
(Պատասխանը ներկայացրու մասերով, հարուրերորդական թվի ճշտությամբ):
  
Պատասխան 2.