Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Դասավանդման մեթոդաբանությունն ԻմԴպրոց կայքի հետ Այս տեսությունը ներկայացնում է «Ուսուցիչներին» տեղեկատվական բաժինը: Առաջարկվում է ԻմԴպրոց կայքի միջոցով իրականացվող օրինակելի դասի պլան

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. «Ուսուցիչներին» բաժինը 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 1Մ. Անհրաժեշտ է նշել, թե ինչպիսի՞ օգտակար տեղեկություն է պարունակում ԻմԴպրոց կայքի «Ուսուցիչներին» բաժինը
2. Դասի պլան՝ ԻմԴպրոց կայքի միջոցով 3 տեսակ - վերլուծական միջին 4Մ. Անհրաժեշտ է կազմել օրինակելի դասի պլան՝ կիրառելով ԻմԴպրոց կայքի էլեկտրոնային կրթական տարրերը
3. Հինգ քայլ դեպի երաշխավորված որակյալ կրթություն 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Անհրաժեշտ է սահմանել երաշխավորված որակյալ կրթությանը միտված քայլերի հաջորդականությունը ԻմԴպրոց կայքի կիրառմամբ՝ որպես դպրոցական կրթության արդյունավետ օժանդակ գործիք