Սեփական առաջադրանքների ստեղծում ԻմԴպրոց կայքի ստուգողական և տնային աշխատանքների համար
Տվյալ թեմայի նախորդ տեսությունում մենք դիտարկեցինք աշակերտներին տնային կամ ստուգողական աշխատանք ուղարկելու գործընթացը՝ ԻմԴպրոց կայքից ընտրելով տեսական նյութեր, առաջադրանքներ և թեստեր։  
 
Դուք կարող եք սեփական առաջադրանքներն ավելացնել ԻմԴպրոց կայքի տնային և ստուգողական աշխատանքներին, նույնիսկ, եթե Ձեր առարկան դեռևս չկա ԻմԴպրոց կայքի առարկաների ցանկում։
Սկիզբ
Նոր ստուգողական աշխատանքի ստեղծման առաջին քայլում՝ «Առաջադրանքների ընտրություն», անհրաժեշտ է՝
 • ընտրել առարկան և ուսումնական ծրագիրը;
 • սեղմել Screenshot_29.png։
 
Դուք անցում կատարեցիք «Սեփական առաջադրանք» բաժնին։
Քայլ 1. Առաջադրանքի տեսակը
Ընտրեք այն առաջադրանքի տեսակը, որը պատրաստվում եք ստեղծել․ 
 
Screenshot_18.png
Քայլ 2. Հարցերի կազմում
ա. Տեքստային առաջադրանք
 
Screenshot_19.png
 • գրեք աշակերտին տրվող հարցը;
 • գրեք ճիշտ պատասխանը;
 • եթե Ձեր առաջադրանքում ենթադրվում է մեծատառերով գրել, ապա նշիչ դրեք;
 • անհրաժեշտության դեպքում ներբեռնեք նկարը;
Screenshot_21.png
 • կատարեք ստեղծված առաջադրանքի նախադիտում Screenshot_22.png
 • սեղմեք Screenshot_12.png
  
բ.  Թվային առաջադրանք
 
Screenshot_23.png
 • գրեք աշակերտին տրվող հարցը;
 • գրեք վերևում նշված հարցի ճիշտ պատասխանը;
 • անհրաժեշտության դեպքում շտկեք սխալանքը և նկարագրեք պատասխանի ձևաչափը;
 • որպեսզի տեսնեք, թե ինչ ստացվեց, սեղմեք Снимок-5.JPG;
 • սեղմեք Снимок11.JPG։
  
գ. Թեստային առաջադրանք
 
Screenshot_24.png
 • գրեք աշակերտին տրվող հարցը;
 • գրեք պատասխանների տարբերակները (կարելի է ավելացնել կամ նվազեցնել տարբերակների քանակը);
 • եթե ճիշտ պատասխանները մի քանիսն են, ապա հեռացրեք նշիչը;
 • նշեք ճիշտ պատասխանը՝ սեղմելով դրա դիմաց դրված օղակի վրա;
 • որպեսզի տեսնեք, թե ինչ ստացվեց, սեղմեք Screenshot_22.png;
 • սեղմեք Screenshot_12.png։
  
դ. Ստեղծագործական առաջադրանք
  
Screenshot_25.png
 • գրեք աշակերտին տրվող հարցը;
 • անհրաժեշտության դեպքում ներբեռնեք նկարը;
 • որպեսզի տեսնեք, թե ինչ ստացվեց, սեղմեք Screenshot_22.png;
 • սեղմեք Screenshot_12.png։
Քայլ 3. Առաջադրանքի պարամետրերը
Screenshot_26.png
 • մուտքագրեք առաջադրանքի անվանումը;
 • ընտրեք բարդության աստիճանը;
 • ճիշտ կատարած առաջադրանքի համար նշեք հաշվարկված միավորները;
 • ընտրեք առարկան և դասարանը;
 • նկարագրեք Ձեր առաջադրանքը (Ձեզ համար նշումներ կատարեք);
 • սեղմեք Screenshot_12.png։
Քայլ 4. Սեփական առաջադրանքի ավելացում ստուգողական աշխատանքում
Դուք վերադարձաք «Առաջադրանքների ընտրություն» բաժին։
 
«Առարկաներ» և «Ուսումնական ծրագիր» բաժիններում Ձեզ տրվեց «Իմ առաջադրանքները» ընտրելու հնարավորություն։
 
Screenshot_27.png

Այստեղ կպահպանվեն Ձեր կողմից բոլոր նոր և նախօրոք ստեղծված առաջադրանքները։ Ձեր կողմից ստեղծված առաջադրանքները հասանելի են միայն Ձեզ։
 
Այս բաժնում Դուք կարող եք՝
 • ընտրել Ձեր ստեղծած կամայական առաջադրանքը և ավելացնել այն ԻմԴպրոց կայքի տնային կամ ստուգողական աշխատանքում;
 • խմբագրել կամ հեռացնել ստեղծված առաջադրանքը;
 • դիտել և լրամշակել ստեղծված նոր առաջադրանքը;
 • շտկել ճիշտ կատարված առաջադրանքների միավորների քանակը։
Ուշադրություն
Դուք կարող եք բանաձև ավելացնել ցանկացած տիպի առաջադրանքում. տեքստային, թվային, թեստային և ստեղծագործական: Առավել մանրամասն բանաձևերի ավելացման մասին կարդացեք հետևյալ հղումով: