Մարիամ Հովհաննիսյան

ՈՒսումնական հաստատություն

5Ա դասարան

Միավորներ համադասարանցիների ԹՈՓ-ում՝

865

Առաջադրանքներից և թեստերից վաստակած միավորներ՝

871

Տեղը համադասարանցիների ցանկում

Արդյունքներ և գնահատականներ

գնահատական 6 , առաջադրանքների ավելի քան 50%
գնահատական 7 , առաջադրանքների ավելի քան 25%
կատարված է ավելի քան 50%