Աշոտ Փիլոյան

ՈՒսումնական հաստատություն

5Դ դասարան

Միավորներ համադասարանցիների ԹՈՓ-ում՝

1447

Առաջադրանքներից և թեստերից վաստակած միավորներ՝

5097

Տեղը համադասարանցիների ցանկում

Արդյունքներ և գնահատականներ

գնահատական 8 , առաջադրանքների ավելի քան 25%
գնահատական 10 , առաջադրանքների ավելի քան 75%
գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 50%
գնահատական 10 , առաջադրանքների ավելի քան 75%
գնահատական 7 , առաջադրանքների ավելի քան 25%
գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 75%