Տիգրան Հովհաննիսյան

ՈՒսումնական հաստատություն

3 AKNA դասարան

Միավորներ համադասարանցիների ԹՈՓ-ում՝

803

Առաջադրանքներից և թեստերից վաստակած միավորներ՝

3818

Տեղը համադասարանցիների ցանկում

Արդյունքներ և գնահատականներ

գնահատական 10 , առաջադրանքների ավելի քան 50%
գնահատական 10 , առաջադրանքների ավելի քան 50%
գնահատական 10 , կատարված առաջադրանքներ 100%
գնահատական 10 , առաջադրանքների ավելի քան 75%
գնահատական 10 , կատարված առաջադրանքներ 100%
գնահատական 10 , կատարված առաջադրանքներ 100%