ԳԱԳԻԿ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

ՈՒսումնական հաստատություն

3/2 դասարան

Միավորներ համադասարանցիների ԹՈՓ-ում՝

1357

Առաջադրանքներից և թեստերից վաստակած միավորներ՝

5061

Տեղը համադասարանցիների ցանկում

Արդյունքներ և գնահատականներ

կատարված է ավելի քան 25%
գնահատական 10 , կատարված առաջադրանքներ 100%
գնահատական 10 , կատարված առաջադրանքներ 100%
գնահատական 10 , կատարված առաջադրանքներ 100%
գնահատական 10 , առաջադրանքների ավելի քան 25%
գնահատական 10 , կատարված առաջադրանքներ 100%
գնահատական 10 , կատարված առաջադրանքներ 100%
գնահատական 10 , կատարված առաջադրանքներ 100%