Անանուն

ՈՒսումնական հաստատություն

5Դ դասարան

Միավորներ համադասարանցիների ԹՈՓ-ում՝

1704

Առաջադրանքներից և թեստերից վաստակած միավորներ՝

5062

Տեղը համադասարանցիների ցանկում

Արդյունքներ և գնահատականներ

Ինֆորմացիան անհասանելի է