Լեռնիկ Ազրյան

ՈՒսումնական հաստատություն

9Ա դասարան

Միավորներ համադասարանցիների ԹՈՓ-ում՝

62

Առաջադրանքներից և թեստերից վաստակած միավորներ՝

2841

Տեղը համադասարանցիների ցանկում

Արդյունքներ և գնահատականներ

կատարված է ավելի քան 25%
կատարված է ավելի քան 50%
գնահատական 8 , առաջադրանքների ավելի քան 75%
կատարված է ավելի քան 25%
գնահատական 8 , առաջադրանքների ավելի քան 25%