Հովհաննես Աղվանյան

ՈՒսումնական հաստատություն

11Ա դասարան

Միավորներ համադասարանցիների ԹՈՓ-ում՝

53

Առաջադրանքներից և թեստերից վաստակած միավորներ՝

3241

Տեղը համադասարանցիների ցանկում

Արդյունքներ և գնահատականներ

գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 25%
գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 25%
գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 25%
գնահատական 10 , առաջադրանքների ավելի քան 50%
գնահատական 10
կատարված է ավելի քան 25%
գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 25%