Արտյոմ Հարությունյան

ՈՒսումնական հաստատություն

8Ա դասարան

Միավորներ համադասարանցիների ԹՈՓ-ում՝

222

Առաջադրանքներից և թեստերից վաստակած միավորներ՝

2273

Տեղը համադասարանցիների ցանկում

Արդյունքներ և գնահատականներ

կատարված է ավելի քան 25%
գնահատական 10 , առաջադրանքների ավելի քան 75%
կատարված է ավելի քան 25%
կատարված է ավելի քան 25%
կատարված է ավելի քան 25%
գնահատական 6 , առաջադրանքների ավելի քան 50%