Գագիկ Գրիգորյան

ՈՒսումնական հաստատություն

7/2 դասարան

Միավորներ համադասարանցիների ԹՈՓ-ում՝

1700

Առաջադրանքներից և թեստերից վաստակած միավորներ՝

1807

Տեղը համադասարանցիների ցանկում

Արդյունքներ և գնահատականներ

կատարված է ավելի քան 25%
գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 25%
կատարված է ավելի քան 25%
կատարված է ավելի քան 25%
կատարված է ավելի քան 25%
կատարված է ավելի քան 50%