Լիլի Միսկարյան

ՈՒսումնական հաստատություն

3/1 դասարան

Միավորներ համադասարանցիների ԹՈՓ-ում՝

1568

Առաջադրանքներից և թեստերից վաստակած միավորներ՝

2976

Տեղը համադասարանցիների ցանկում

Արդյունքներ և գնահատականներ

գնահատական 10 , առաջադրանքների ավելի քան 75%
գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 25%
գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 25%
գնահատական 10 , առաջադրանքների ավելի քան 25%
գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 25%
գնահատական 10 , առաջադրանքների ավելի քան 75%