Լորետա Ղազարյան

ՈՒսումնական հաստատություն

5/2 դասարան

Միավորներ համադասարանցիների ԹՈՓ-ում՝

1329

Առաջադրանքներից և թեստերից վաստակած միավորներ՝

4864

Տեղը համադասարանցիների ցանկում

Արդյունքներ և գնահատականներ

գնահատական 7 , առաջադրանքների ավելի քան 25%
գնահատական 10 , առաջադրանքների ավելի քան 75%
գնահատական 8 , առաջադրանքների ավելի քան 75%
գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 75%
գնահատական 9 , կատարված առաջադրանքներ 100%
գնահատական 10 , կատարված առաջադրանքներ 100%
գնահատական 9 , կատարված առաջադրանքներ 100%
գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 75%
գնահատական 8 , կատարված առաջադրանքներ 100%
գնահատական 8 , առաջադրանքների ավելի քան 50%