Առնո Գյուրջինյան

ՈՒսումնական հաստատություն

8 7-2 դասարան

Միավորներ համադասարանցիների ԹՈՓ-ում՝

51

Առաջադրանքներից և թեստերից վաստակած միավորներ՝

3328

Տեղը համադասարանցիների ցանկում

Արդյունքներ և գնահատականներ

գնահատական 7 , առաջադրանքների ավելի քան 25%
գնահատական 7 , առաջադրանքների ավելի քան 25%
գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 75%
գնահատական 8 , առաջադրանքների ավելի քան 75%
կատարված է ավելի քան 50%