Հասմիկ Ոսկանյան

ՈՒսումնական հաստատություն

6Ա դասարան

Միավորներ համադասարանցիների ԹՈՓ-ում՝

536

Առաջադրանքներից և թեստերից վաստակած միավորներ՝

2603

Տեղը համադասարանցիների ցանկում

Արդյունքներ և գնահատականներ

կատարված է ավելի քան 25%
գնահատական 10 , առաջադրանքների ավելի քան 75%
գնահատական 7 , առաջադրանքների ավելի քան 25%
գնահատական 8 , առաջադրանքների ավելի քան 75%
կատարված է ավելի քան 25%
կատարված է ավելի քան 25%
կատարված է ավելի քան 50%
կատարված է ավելի քան 25%