Ստորև ներկայացված քարտեզում թվերով նշված են. \(1\)- լեռնաշղթա; \(2\) և \(3\)- բարձրավանդակ; \(4\)-սարահարթ; \(5\)-բարձրավանդակ; \(6\)-սարահարթ; \(7\) և \(8\)-լեռ; \(9\)-բարձրավանդակ; \(10\)-սարահարթ; \(11\)-իջվածք; \(12\) և \(13\)- սարահարթ; \(14\) և \(15\)-լեռնաշղթա:
 
Վանդակներում գրիր  ճիշտ պատասխանները:
 
 Afrika makerevuyt-urvagcayin.jpg
 
Նշեք Հարավային Աֆրիկայում տարածվող \(2\) լեռնաշղթաների անուններն ըստ Ասեղի հրվանդանից ունեցած հեռավորության աճող հաջորդականության:
 
 և