Ներկայացված քարտեզում թվերով նշված են. \(1\)-նեղուց; \(2\)-ծով; \(3\)-ջրանցք; \(4\)-ծով; \(5\)-նեղուց; \(6\)-ծոց; \(7\)-կղզի; \(8\)-թերակղզի; \(9\)-կղզի; \(10\) և \(11\)-կղզիախումբ; \(12\)-կղզի; \(13\)-նեղուց; \(14\)-ծոց; \(15\)-կղզիախումբ:
 
Գտիր ճիշտ պատասխանները:
 
 Afrika apagic-urvagcayin.jpg
 
Ծովագնացները նավարկում են Սեյշելյան կղզիներից դեպի արևմուտք, այնուհետև հարավ մինչև Մոզամբիկի նեղուցի հարավային վերջավորություն: Նշեք բոլոր այն օբյեկտների թվերը և դրանց անունները, որոնք կարող են հանդիպել ճանապարհին՝ առաջինը նշելով սկզբնակետը, այնուհետև սկզբնակետից արևմուտք գտնվող օբյեկտը, իսկ մյուսները՝ ըստ թվերի աճող հաջորդականության՝ ընդգրկելով վերջնակետը:
 
-
-
-
-
-