Բարդության աստիճանը
00:08:00
1. Աֆրիկայի աշխարհագրական դիրքը 4Մ.
2. Աֆրիկայի մակերևույթի ճանաչումը քարտեզով 6Մ.
3. Աֆրիկայի նեղուցներն ու ջրանցքները 2Մ.
4. Աֆրիկայի ափերը ողողող օվկիանոսները, ծովերը, ծոցերը 1Մ.