Որոշիր ճիշտ պատասխանը:
 
Նշված օվկիանոսային հոսանքներից ո՞րն է տաք

1. Կանարյան
2. Մոզամբիկի
3. Սոմալիական
 
Գրիր ճիշտ պատասխանի թիվը:
 
Պատասխան՝