Որոշիր ճիշտ պատասխանը:
 
Ատլանտյան օվկիանոսի ավազանին չպատկանող և Ատլանտյան օվկիանոսի ավազանի հետ առնչություն չունեցող ջրային մարմին է (տվյալ դեպքում՝ նեղուց կամ ջրանցք)....