1. African desert1.jpg
2. African makvis1.jpg
3. African savana1.jpg
4. Afrika jungle1.jpg
 
Գրեք նկարների համարներն՝ ըստ դրանցում պատկերված բնական զոնաների հետևյալ հաջորդականության՝ անապատներ և կիսաանապատներ; սավաննաներ և նոսրանտառներ; մերձարևադարձային մշտադալար կոշտատերև անտառներ և թփուտներ; հասարակածային խոնավ մշտադալար անտառներ :
 
1. 2. 3. 4.