Շարունակիր նախադասությունը:
 
  զոնան տարածվում է հասարակածային կլիմայական գոտու սահմաններում, որտեղ սեզոնայնությունը արտահայտված չէ և ամբողջ տարին այս զոնան ստանում է առատ  և խոնավություն: