Մուտքագրիր ճիշտ պատասխանը:
 
Աֆրիկայի հասարակածային գոտու արևելքում տարածվող բնական զոնան է (գրել միայն անվանումը)
 բնական զոնան: