Ընտրիր ճիշտ պատասխանը:
 
Աֆրիկայի հասարակածային խոնավ մշտադալար անտառների բնական զոնայում նշված կենդանիներից լայն տարածում ունեն