Նշիր ճիշտ պատասխանը:
 
Նամիբ սարահարթի տարածքում գերակշռող բնական զոնան է՝