Ընտրիր ճիշտ պատասխանը:
 
Նշված բուսատեսակներից Աֆրիկայի մերձարևադարձային մշտադալար կոշտատերև անտառների և թփուտների բնական զոնային առավել բնորոշ է՝