Վանդակում գրիր ճիշտ պատասխանը:
 
Ո՞ր կլիմայական գոտու սահմաններում են առանձնացնում անապատային (չոր) կոչվող մարզը: