Որոշիր ճիշտ պատասխանը:
 
Նշված գետերից Հնդկական օվկիանոսի ավազանին է պատկանում
 
 գետը