Մուտքագրիր ճիշտ պատասխանը:
 
Ստորև ներկայացված քարտեզում \(1\) և \(5\) թվերով նշված օբյեկտներն են (պատասխանը գրել ըստ թվերի ներկայացված հաջորդականության՝ նշելով միայն օբյեկտի անունները՝ առանց հոլովելու):
 
Screenshot_3.png
 
 և