Մուտքագրիր ճիշտ պատասխանը:
 
Նեղոսի ո՞ր վտակն է սկիզբ առնում Թանա լճից: