Լրացնել բաց թողնված բառերը:
 
Անտարկտիդայի ներքին շրջաններում ամռան եղանակին՝ դեկտեմբերից-փետրվար, դիտվում է բևեռային  երևույթը, իսկ ձմռան ամիսներին՝ բևեռային երևույթը: