Գրված պնդումներից ո՞րն է ճիշտ. եթե Անտարկտիդայի ափերի մոտով անցներ տաք հոսանք, ապա`