Ստորև բերված քարտեզում թվերով նշված են՝ \(1-5\). ծովեր; \(6\). լեռ; \(7\). թերակղզի; \(8\). նեղուց
 
Լրացրեք այդ օբյեկտների միայն անվանումներն՝ ըստ թվերի նշված հաջորդականության \(1,4,6,8\)
 
1. ; 2. ; 3. ; 4.
 
Antarctic-PolarMaps1.png