Ստորև բերված քարտեզում թվերով նշված են՝ \(1-5\). ծովեր; \(6\). լեռ; \(7\). թերակղզի; \(8\). նեղուց
 
Նշեք այդ օբյեկտների միայն անվանումներն՝ ըստ թվերի նշված հաջորդականության \(1,3,6,7\)
 
; ; ;
 
Antarctic-PolarMaps1.png