Բարդության աստիճանը
00:08:00

Առաջադրանքների ցանկ:

6Մ.
1. Անտարկտիդայի մակերևույթը 1Մ.
2. Անտարկտիդայի ափերը ողողող ծովերը 1Մ.
3. Անտարկտիկայի բնական զոնաների բուսական աշխարհը 1Մ.
4. Անտարկտիկայի աշխարհագրական դիրքի առանձնահատկությունները 3Մ.