Լրացրեք բաց թողնված բառերը:
 
Ավստրալիայի հյուսիսում են գտնվում    թերակղզին, որից արևելք՝  թերակղզին է: