Լրացրեք աշխարհագրական օբյեկտների անունները ըստ քարտեզում նշված թվերի: Օրինակ՝ Թասմանի ծով
 
Ավստրալիայի և Օվկիանիայի քարտեզում \(4\) և \(5\) թվերով նշված են համապատասխանաբար  և :
 
Australia and Oceania_Seas, Gulfs.jpg