Գրեք բաց թողնված բառերը:
 
Ավստրալիայի տարածքում ամենամեծ արտեզյան ջրի ավազանը գտնվում է   հարթավայրի տարածքում, որից արևելք տարածվում է   լեռնաշղթան: