Գտեք, թե Ավստրալիայի վերաբերյալ ո՞ր պնդումն է ճիշտ: