Քարտեզում ըստ թվերի հետևյալ հաջորդականության \(3,4,5\) նշված օբյեկտներն են՝
 
; ; :
 
Պատասխաններում նշել միայն օբյեկտների անվանումները
 
Australia-Makerevuyt.jpg