Քարտեզում թվերով նշված են \(1,2\). թերակղզիներ; \(3.\) կղզի; \(4\). նեղուց; \(5\). կղզիախումբ; \(6,7\). կղզի; \(8\). նեղուց; \(9\). կղզի; \(10\). նեղուց:
 
Ըստ թվերի հետևյալ հաջորդականության \(6,7,8\) նշեք այդ օբյեկտների միայն անունները` պահպանելով ընդունված հոլովումը:
 
; ;
 
Australia and Oceania-apagic.jpg