Բարդության աստիճանը
00:08:00

Առաջադրանքների ցանկ:

8Մ.
1. Ավստրալիայի և Օվկիանիայի կղզիները 1Մ.
2. Ավստրալիայի թերակղզիները, նեղուցները և օվկիանոսային հոսանքները 4Մ.
3. Ավստրալիայի մակերևույթի առանձնահատկությունները 2Մ.
4. Ավստրալիայի և օվկիանիայի ծովերը և ծոցերը 1Մ.