Ընտրեք, թե նշված բուսատեսակներից ո՞րն է հիմնականում բնորոշ Ավստրալիայի սավաննաների և նոսրանտառների բնական զոնային՝