Ավելացրեք բաց թողնված բառերը:
 
Ավստրալիայի հարավում գտնվող բնական զոնան աչքի է ընկնում կլիմայական պայմանների սեզոնայնությամբ, մասնավորապես՝ տեղումները գալիս են  սեզոնին՝ հունիսից օգոստոս ժամանակահատվածում: