Գրեք ճիշտ պատասխանը:
 
Ավստրալիայում սեզոնային խոնավ կլիմայի պայմաններում ձևավորվող բնական զոնան է՝ (գրել միայն անվանումը)