Ավելացրեք ճիշտ պատասխանը:
 
Ավստրալիայի սավաննաների և նոսրանտառների զոնային բնորոշ այդ կենդանին ձվածին կաթնասուն է:
 
(պատասխանում գրել միայն անվանումը առանց հոլովելու)