Լրացրեք բաց թողնված բառերը:
 
Ավստրալիայի և Օվկիանիայի  բնական զոնայում տեղումների չնչին քանակի և բարձր ջերմաստիճանների պայմաններում ձևավորվել են  , գորշ անապատային և ավազային հողեր: