Գրված փոփոխություններից ո՞րը տեղի կունենա:
 
Ավստրալիայի խոնավ արևադարձային անտառների զոնայում, եթե Արևելաավստրալական տաք հոսանքը և Արևմտաավստրալական սառը հոսանքը տեղերով փոփոխվեն