1. makvis.jpg
 
2. Rainforest_Australia.jpg
 
3. pustynj-simpsona.jpg
 
4. savanna.jpg
 
Գրեք նկարների համարները ըստ դրանցում պատկերված բնական զոնաների հետևյալ հաջորդականության՝
մշտադալար կոշտատերև անտառներ և թփուտներ; անապատներ և կիսաանապատներ; սավաննաներ և նոսրանտառներ; խոնավ արևադարձային անտառներ
 
1. ; 2. ; 3. ; 4.