Բարդության աստիճանը
00:06:00

Առաջադրանքների ցանկ:

6Մ.
1. Ավստրալիայի բնական զոնաների բուսական աշխարհը 1Մ.
2. Ավստրալիայի և Օվկիանիայի բնական զոնաների տարածական բաշխումը 1Մ.
3. Ավստրալիայի բնական զոնաների կենդանական աշխարհը 1Մ.
4. Ավստրալիայի բնական զոնաների առանձնահատկությունները 3Մ.